ekonomika

Přemysl Kroupa

Pražská kavárna, sluníčkáři a spol.

Ve Spolkové Republice Německo vznikla nová politická strana pod názvem AfD. Jejím hlavním tématem je ostré odmítnutí přílivu migrantů do spolkové republiky.

14.5.2016 v 8:00 | Karma článku: 14.78 | Přečteno: 1539 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Budeme pracovat až do smrti?

Česká a s ní celá evropská populace stárne spolu s prognózami, že populace v aktivním věku neuživí stále rostoucí a déle žijící populaci lidí v důchodovém věku.

2.4.2016 v 7:59 | Karma článku: 20.03 | Přečteno: 636 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Když Kalifornie přestala zářit zlatem, praskla tam spekulativní bublina.

Četl jsem se zájmem článek pana profesora Z. Revendy(1). Zajisté bude zajímavé přidat několik faktů za účelem hlubšího pochopení fungování soukromého kapitálu.

19.9.2015 v 8:31 | Karma článku: 12.28 | Přečteno: 380 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Otevřený dopis panu Radimu Valenčíkovi(1)

Vážený pane Valenčíku, četl jsem Váš níže uvedený článek. Při čtení Vašeho článku lze nabýt dojem, že každý utečenec, přicházející do EU je něco jako obtížný hmyz.

5.9.2015 v 8:21 | Karma článku: 9.08 | Přečteno: 645 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Proč nefunguje eurozóna

Potřeboval jsem koupit závitovou tyč. Doma se dívám na štítek a ejhle: Made in China. Popadl mně vztek. Jak funguje hospodářství v EU, když musíme dovážet i tak výrobně primitivní zboží?

1.8.2015 v 8:01 | Karma článku: 13.69 | Přečteno: 795 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Teď už máme, co jsme chtěli. Chtěli?

Když se pan Klaus demonstrativně drápal u příležitosti vstupu do EU na horu Blaník a tím demonstroval svůj žal nad ztrátou české samostatnosti, jistě mu uniklo, že to byl právě on spolu s dalšími,

9.5.2015 v 7:59 | Karma článku: 23.36 | Přečteno: 947 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Jak český Honza o všechno přišel.

Československá federace stála na sklonku komunistického režimu před celkovým bankrotem. Záchranu přinesl přechod k liberálnímu hospodářskému systému. Jako všeobecně platné mínění platí přesvědčení že stát neumí hospodařit a proto musí veškeré podnikatelské aktivity přenechat soukromému podnikatelskému sektoru.

2.5.2015 v 7:59 | Karma článku: 15.69 | Přečteno: 1107 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Podnikatelské praktiky dělnické třídy.

Všeobecně se ví, že podniky v majetku státu pracovaly zcela neefektivně a že tomu odpovídal i neutěšený stav celého hospodářství. Je tomu opravdu tak?

12.4.2015 v 8:56 | Karma článku: 14.57 | Přečteno: 817 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Jak za socialismu vykořisťovala dělnická třída sama sebe.

Prý spočívá princip kapitalistické výroby na vykořisťování člověka člověkem, za socialismu je tomu údajně naopak.

4.4.2015 v 8:05 | Karma článku: 11.45 | Přečteno: 1238 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Všem, kteří v řízené ekonomice vidí rudého ďábla.

Tvrzení, že stát neumí hospodařit patří do kategorie primitivní propagandy a nemá s realitou nic společného. Ať je kapitál ve vlastnictví státu, či v soukromých rukou, počíná si majitel kapitálu zcela stejně.

28.3.2015 v 7:43 | Karma článku: 12.18 | Přečteno: 714 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Jak pan Varoufakis sypal v Bruselu perly.

Když řecký ministr financí nabídl Bruselu splácení řeckého dluhu v závislosti na investicích a růstu ekonomie Řecka, byl tento návrh ze strany EU rozhodně odmítnut.

21.3.2015 v 8:42 | Karma článku: 13.88 | Přečteno: 682 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Investice, jejich postavení ve společnosti díl I

Investice není v podstatě nic jiného, než proud peněz. Investor vynakládá peníze (kapitál) za účelem jejich rozmnožení ve formě zisku, který přechází do jeho majetku. Tento zisk buď použije k rozmnožení investičního kapitálu, nebo jej použije pro vlastní potřebu.

14.3.2015 v 8:20 | Karma článku: 5.89 | Přečteno: 244 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Je postavení Romů izolovaným celospolečenským problémem?

Na portálu iDNES.cz byl uveřejněn článek , v němž Český helsinský výbor informuje ve své správě o stavu lidských práv v Česku za rok 2012.(1) Správa se zabývá katastrofálním postavením Romů v ČR a poukazuje na sílící odpor obyvatelstva vůči této etnické skupině.

14.9.2013 v 8:00 | Karma článku: 12.85 | Přečteno: 890 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Žijeme nad poměry

Žijeme nad poměry, nejsme konkurence schopni, vnitřní dluh eurozóny, stejně tak vnitrostátní dluhy ostatních států nebezpečně rostou. Dluhová krize bank v jižní Evropě přivedla na okraj státního bankrotu Španělsko, Portugalsko, Irsko, Řecko, nyní i Kypr. Itálie na tom není mnohem lépe.

30.3.2013 v 7:57 | Karma článku: 24.46 | Přečteno: 1830 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Co je to target a jak jej řešit

Osvětoví pracovníci spolu s aktivisty ODS a TOP09 neúnavně poukazují na vnitřní dluh, který vyvstal za vlády komunistů spolu s jejich neefektivním hospodařením. Jestli můžeme mluvit o vnitřním dluhu, potom to je EU, jmenovitě její část sdružená do eurozóny.

16.3.2013 v 7:55 | Karma článku: 9.95 | Přečteno: 1002 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Za co vděčíme tržnímu hospodářství.

Tržní hospodářství liberálního typu je založeno na svobodě podnikatelského individua.To znamená volný trh, ve kterém nerušeně působí tržní mechanizmy.

9.3.2013 v 8:12 | Karma článku: 19.84 | Přečteno: 844 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Na konci roku spřádáme plány.

Přichází Vánoce spolu s Novým rokem, čili čas, kdy se hodnotí uplynulý rok či období a spřádají se plány do budoucna.

22.12.2012 v 7:59 | Karma článku: 6.60 | Přečteno: 454 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Zrušení zákona o veřejných pracích není řešením.

V minulém týdnu zrušil ústavní soud zákon o veřejných pracích. Usnesení vyvolalo na veřejnosti živou diskuzi. Zajisté bude zajímavé podívat se na danou problematiku z širšího hlediska.

1.12.2012 v 7:58 | Karma článku: 12.27 | Přečteno: 873 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Jak hospodaří soukromý kapitál. Díl 2.

Jak neefektivní je státní vlastnictví ukazuje skutečnost z dějin Spojených Států.Až do konce 18. století žili na státní půdě indiáni. Protože nebylo v jejich tradici půdu zúrodnit a zemědělsky obdělávat, ležely tisíce čtverečních kilometrů úrodné půdy ladem.Teprve privatizace státního majetku dala podnět k jejímu ekonomickému využití, byla součástí bezpříkladné spekulativní vlny s následným všeobecným krachem a vyústila nakonec v nebývalý zločin proti lidskosti.

17.11.2012 v 7:57 | Karma článku: 8.19 | Přečteno: 895 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Jak hospodaří soukromý kapitál díl 1.

Že komunisté špatně hospodařili je všeobecně známo. Jako hlavní příčina hospodářského neúspěchu státem řízeného hospodářství se uvádí jeho absolutní neefektivnost, princip rovnostářského rozdělení což vede k všeobecné demotivaci. Všeobecně se ví, že pouze svobodné soukromé podnikání je základní podmínkou úspěšného rozvoje společnosti.

3.11.2012 v 8:03 | Karma článku: 8.23 | Přečteno: 1026 | Diskuse
Počet článků 126 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1282
Caveat venditor (Prodávající by měl dát pozor. ) Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající. To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.

Najdete na iDNES.cz