Je postavení Romů izolovaným celospolečenským problémem?

14. 09. 2013 8:00:00
Na portálu iDNES.cz byl uveřejněn článek , v němž Český helsinský výbor informuje ve své správě o stavu lidských práv v Česku za rok 2012.(1) Správa se zabývá katastrofálním postavením Romů v ČR a poukazuje na sílící odpor obyvatelstva vůči této etnické skupině.

Bude jistě zajímavé podívat se na danou problematiku z širšího pohledu, to jest celospolečenského vývoje, který je patrný nejen v ČR, ale i ve všech zemích s liberální ekonomikou.Je až alarmující trend narůstajícího rozdílu mezi bohatými a chudými. Jestliže si mnohý liberálně pravicově smýšlející občan myslí, jak vyspělá je liberální Evropa či USA, pak bude muset rozšířit svůj obzor. Již jižní část EU se dostala do katastrofální hospodářské situace, spojené s hlubokým sociálním propadem. Jestliže existovala v 19. století katastrofální bída proletariátu, byly tyto poměry v moderní době globalizace jednoduše exportovány do rozvojových zemí a nyní se postupně vracejí do jižních zemí EU. V běžném tisku se lze snadno dočíst o katastrofálních pracovních a sociálních poměrech v těchto zemích. Posuzujeme-li liberální ekonomický systém, pak jej nemůžeme vztahovat pouze na rozvinuté liberální ekonomiky a přitom zavírat oči nad sociálními problémy v nich. Jedná se tudíž o celkový systémový problém liberálně orientovaného ekonomického systému. Co to má společného s Romy? Toto etnikum je nejkřiklavějším případem všeobecné degradace sociální úrovně. Není možno zavírat oči před rostoucí chudobou důchodců, rodin s nízkými příjmy, lidmi postiženými ztrátou zaměstnání. Zde se jedná zejména o pracovní síly ve vyšší věkové kategorii, či sociální úroveň samoživitelů. Alarmující je nárůst bezdomovců kteří v drtivé většině nejsou příslušníci romského etnika. Společnost nenese odpovědnost za bohaté ale především za chudé, neboť tito jsou produktem a zároveň obětmi liberálního ekonomického systému.
Zajisté vidí mnohý čtenář v tomto článku komunistického démona. Ale to je zásadní omyl.
Z klasické ekonomie A Smithe se nejčastěji cituje t. zv. Neviditelná ruka:
Ta zní asi takto: „Upřednostní-li na místo v cizí zemi investovat té vlastní, pak nesleduje vlastně nic jiného, než vlastní prospěch. Zvyšuje -li takto mzdový fond na nejvyšší míru, vede jej neviditelná ruka obecného blahobytu.“
Právě to se v globalizované ekonomice neděje. Celá EU, spolu s USA se potýká s masivním odlivem investičního kapitálu do ciziny, popřípadě do vysoce spekulativních investičních fondů.
S ohledem na globalizovanou ekonomiku musíme tudíž základní myšlenu A. Smithe přeformulovat takto:
Upřednostní- li na místo ve vlastní zemi investovat v cizí zemi, sleduje tímto pouze osobní prospěch. Sníží-li takto ve vlastní zemi mzdový fond na minimum, vede jej velmi dobře viditelná ruka hospodářské stagnace, všeobecného sociálního úpadku a chudoby.
Zde je možná námitka, že je jedno, jestli se investuje ve vlastní nebo cizí zemi, neboť kapitál v místě svého umístění vytváří poptávku po pracovních silách a zvedá tudíž mzdovou úroveň.To je na první pohled pravda, ale pouze na první pohled. Soukromý kapitál směřuje pouze tam, kde mu kynou maximální zisky. To liberální ekonomové považují za legitimní. Maximální zisky lze ovšem docílit tam, kde jsou mzdy a daně nejnižší. To ovšem lze považovat za pozitivní jev, neboť kapitál přinese do země práci a tím zvyšuje zaměstnanost a tím i místní mzdy. Jenže tento cizí kapitál není zainteresován na růstu mezd a tudíž růstu sociální úrovně obyvatelstva. Protože mzda a daň jsou v rámci tvorby zisku nákladovou položkou minimalizující zisk, setrvá mezinárodní kapitál v zemi pouze tak dlouho, než se vyskytne možnost investovat v jiné zemi za výhodnějších podmínek. Nárůst sociální úrovně je pro soukromý kapitál nežádoucím průvodním jevem. Dále je nutno si uvědomit, že odchodem ze země do jiné, způsobí kapitál nárůst nezaměstnanosti a tudíž nárůst chudoby. Odliv kapitálu ze země znamená sociální propad obyvatelstva. Zářným příkladem jsoou zemně na jihu EU, USA nevyjímaje.

Závěr.
Soukromý kapitál v liberalizované globální ekonomice neplní základní poslání, to jest zvyšovat blahobyt národů, jak předpokládá liberální teorie. Objektivně se stává příčinou růstu chudoby a je brzdou růstu blahobytu národa. Nyní jsou do očí bijícím příkladem Romové, zítra to budou široké vrstvy obyvatelstva. Generelně je nutno uznat, že pro ně neexistují pracovní příležitosti neboť jsou soukromým kapitálem vyloučeni z procesu celospolečenské dělby práce. Tato dlouhodobě trvající sociální situace těchto skupin obyvatelstva vede postupně k jejich sociální a mentální degradaci, jak ji vidíme u t. zv. nepřizpůsobivých občanů. Chceme-li tomuto trendu zabránit, potom zde musí existovat někdo, kdo cíleně investuje do vlastní ekonomiky a ponechá kapitál ve vlastní zemi. Tuto úlohu může převzít v moderní době pouze stát, který bude cíleně investovat do hospodářství formou kapitálových podílů a tím vytvoří nejen pracovní příležitosti, ale zvýší i průměrné mzdy. Bez tohoto stabilizujícího ekonomického faktoru není možný pozitivní vývoj ekonomik států EU. To platí nejen pro romskou etniku, ale pro široké vrstvy obyvatelstva v celé zemi a tím i v EU vůbec.

(1) http://zpravy.idnes.cz/zprava-o-stavu-lidskych-prav-ceskeho-helsinskeho-vyboru-pez-/domaci.aspx?c=A130910_125012_domaci_cen

Autor: Přemysl Kroupa | sobota 14.9.2013 8:00 | karma článku: 12.85 | přečteno: 890x

Další články blogera

Přemysl Kroupa

Vyslechněme obě strany.

Tato zásada je pevně zakotvena všude tam, kde lze jen v náznaku nalézt alespoň stopy základního smyslu pro spravedlnost s cílem neublížit nevinnému.

19.11.2016 v 8:07 | Karma článku: 7.28 | Přečteno: 413 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Klaus- Konvičkův syndrom.

Český národ trpí nesamostatností a stupidním diktátem EU, který nebere zřetel na zájmy členských států. To se týká zejména problematiky imigrace z muslimských zemí.

4.6.2016 v 7:58 | Karma článku: 10.28 | Přečteno: 844 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Pražská kavárna, sluníčkáři a spol.

Ve Spolkové Republice Německo vznikla nová politická strana pod názvem AfD. Jejím hlavním tématem je ostré odmítnutí přílivu migrantů do spolkové republiky.

14.5.2016 v 8:00 | Karma článku: 14.78 | Přečteno: 1539 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Budeme pracovat až do smrti?

Česká a s ní celá evropská populace stárne spolu s prognózami, že populace v aktivním věku neuživí stále rostoucí a déle žijící populaci lidí v důchodovém věku.

2.4.2016 v 7:59 | Karma článku: 20.03 | Přečteno: 636 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jan Tichý(Bnj)

Řešiči a pohodáři

Jsou lidé, co mají potřebu neustále něco řešit, ať už je to politika, či babské drby. Nebo vztahy. Hlavně vztahy druhých. Řešiči obvykle hned vědí, kde je pravda, kdo je kdo, kdo je s nimi a kdo proti nim.

12.11.2018 v 15:06 | Karma článku: 13.08 | Přečteno: 350 | Diskuse

Eva Sedláková

Chovní a tažní

Ve firmě se jedinci dělí na chovné a tažné. Chovní jsou jedinci najímaní z důvodu známosti, rodinných vztahů. Někdo však také musí makat a vytvářet zisk. Proto zaměstnance rozdělujeme na chovné a tažné.

12.11.2018 v 14:58 | Karma článku: 20.52 | Přečteno: 508 | Diskuse

František Skopal

Popis mechanismu degenerace lidskosti v člověku

Všude chybí velikost ducha a proto všude vládne malost a úzkoprsost rozumu. Proto se rozmáhá rozumové sobectví, egoismus, zištnost, vypočítavost, chladné kalkulování a bezohledný racionalismus.

12.11.2018 v 13:55 | Karma článku: 8.21 | Přečteno: 319 | Diskuse

Karel Ábelovský

Tenkrát v Listopadu

... nějací nepříčetní a hysteričtí sluníčkáři, nás vyhnali na dvůr fabriky, kde se naši milý "soudruzi" marně snažili vysvětlit nám prostým dělníkům i pracující inteligenci, že děti nemohou rozhodovat o tom, kdo bude vládnout.

12.11.2018 v 13:36 | Karma článku: 12.48 | Přečteno: 462 | Diskuse

Helena Vlachová

Propad českého školství

O tom, že se polistopadové školství propadá stále víc a víc, není nejmenších pochyb. Dříve jsme se mohli chlubit tím, že jsme národem Komenského, dnes tomu již ani zbla není.

12.11.2018 v 7:03 | Karma článku: 26.53 | Přečteno: 885 | Diskuse
Počet článků 126 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1282
Caveat venditor (Prodávající by měl dát pozor. ) Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající. To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.

Najdete na iDNES.cz