Proč nefunguje eurozóna

1. 08. 2015 8:01:42
Potřeboval jsem koupit závitovou tyč. Doma se dívám na štítek a ejhle: Made in China. Popadl mně vztek. Jak funguje hospodářství v EU, když musíme dovážet i tak výrobně primitivní zboží?

Už i ECB musela přiznat, že eurozóna nefunguje tak, jak si její protagonisté původně představovali. Hospodářství měřená HDP se v čase nesbližují. Rozdíly mezi severem a jihem, zejména v případě Řecka, Itálie, Španělska a Portugalska se nejen že nesnižují, ale od roku 1999 je patrný mírný rozdílový nárůst.(1)

Studie vidí příčinu v nedostatečné státní správě, korupci, politickém klientelismu a v neposlední řadě v mizerně fungujícím daňovém systému. Hlavní příčinou je tudíž neschopnost vlád harmonizovat státní správu a instituce po vzoru ostatních států eurozóny. Čili neoliberální systém svobody pohybu kapitálu, podnikání a slabý stát zajišťující pokud možno neregulované podnikatelské prostředí žalostně zklamal. Tudíž všude tam, kde státní správa je slabá, politický klientelismus naopak velmi silný- tudíž panuje ideální podnikatelské prostředí. Katastrofální situace na jihu eurozóny vedla v poslední době k úvahám o harmonizaci daňových sazeb spolu s cílenou investiční iniciativou EU a o další centralizaci eurozóny EU. Praktické zkušenosti zcela jasně ukazují na nutnost posílení efektivnosti státní správy nejen na úrovni EU ale i v jejich jednotlivých zemích. Tento krok je sice vysoce efektivní ale jen těžko uskutečnitelný pro lokální zájmy v členských zemí.

Naproti tomu je myšlenka cíleného investování s cílem posílit produktivní sektor hospodářsky slabých států EU nejen realistická, ale i značně efektivní. Je všeobecně známo, že hospodářský růst lze docílit pouze podporou investiční činnosti. Investiční záměr evropské komise „Invest in Europe“ se zakládá na představě, že EU poskytne z celkové sumy asi 300 miliard EU část ze svých prostředků, zbytek bude plynout z privátních investičních fondů. Na místo planých diskuzí , které probíhají v tisku bude zajisté užitečnější malý model funkce národního hospodářství. Úloha řeší změny konečné spotřeby při zvýšení celkové produkce. Tudíž nárůst výroby a tím i HDP. Pro přehlednost byla vybrána tři odvětví.

Jako výchozí matice slouží S1

Postup výpočtu: Matice vstupu A =X/S1

EU zvýší celkovou výrobu pomocí cílených investic do strojírenství, ze 100 na 120, přičemž ostatní odvětví zůstanou beze změny s tím že budou následovat kapitálové investice ze soukromého sektoru.

Můžeme tak vypočítat konečnou spotřebu ze vztahu Y=(E-A) x X (E je jednotková matice)

Rozdílová matice S1-S1.1 udává pokles konečné spotřeby v případě odvětví chemie a elektroniky .Z uvedeného vyplývá, že trh v obou případech je nenasycený, to jest vzniká nepokrytá poptávka, která může být pokryta formou privátních investic do obou odvětví .

Dejme tom, že příliv kapitálu ze soukromého sektoru iniciovaný státním zásahem EU do hospodářství zvýší celkovou produkci, jak ukazuje následující vektor:

Pozitivní vývoj ukazuje následující přehled:

Výsledné matice ukazují na růst konečné spotřeby o 10, 7,11. Ve svých důsledcích to znamená nárůst HDP, růst zaměstnanosti, mezd, příjmu státního rozpočtu a nárůst celkové sociální úrovně dané ekonomiky.

Závěr:

Již velmi zjednodušený model funkce nár. hospodářství, jak jej navrhl Leontief(3) zcela jasně ukazuje pozitivní možnosti cílených investičních zásahů do ekonomik jednotlivých států EU, jak jej předpokládá evropská komise. Základním problémem zůstává volný pohyb kapitálu. Velmi snadno se totiž může stát, že náš ziskuchtivý kapitalista bude na místo v EU investovat v zemi s nízkou mzdou spolu s nízkou daňovou sazbu a vyplní takto zvýšenou poptávku v oblasti konečné spotřeby levným importem. (Moje závitová tyč). Takto se výrazně sníží konečná efektivnost cílené investice. Konečným řešením jsou státní podílové investice spolu s omezením úniku produktivního kapitálu z EU jako takové.

Poznámka na závěr: V období reálného socialismu bylo slyšet nářky nad skutečností, že existuje výroba pro výrobu a konečná spotřeba není dostatečně kryta. (Nedostatkové zboží.)Výše uvedené modely jasně ukazují, že při přísně vyrovnaném státním rozpočtu za podmínek studené války a s ní spojeného embarga západních států nebyla jiná možnost růstu národního hospodářství, neboť chyběl příliv kapitálu, jak tomu bylo po válce v západní Evropě.. Rozdělit prostředky na investice do všech odvětví by znamenalo rozmělnit omezené investiční prostředky prakticky na nulu. Takže báchorkám o neefektivnosti státního hospodářství mohou nyní věřit toliko liberálně orientovaní absolventi zvláštních škol.

(1)http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/07/29/ezb-raeumt-ein-euro-zone-funktioniert-nicht-wie-geplant/

  1. http://www.wiwo.de/politik/europa/eu-investitionspaket-europaeische-mogelpackung/11025790.html

  2. https://de.wikipedia.org/wiki/Wassily_Leontief

Autor: Přemysl Kroupa | sobota 1.8.2015 8:01 | karma článku: 13.69 | přečteno: 795x

Další články blogera

Přemysl Kroupa

Vyslechněme obě strany.

Tato zásada je pevně zakotvena všude tam, kde lze jen v náznaku nalézt alespoň stopy základního smyslu pro spravedlnost s cílem neublížit nevinnému.

19.11.2016 v 8:07 | Karma článku: 7.28 | Přečteno: 413 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Klaus- Konvičkův syndrom.

Český národ trpí nesamostatností a stupidním diktátem EU, který nebere zřetel na zájmy členských států. To se týká zejména problematiky imigrace z muslimských zemí.

4.6.2016 v 7:58 | Karma článku: 10.28 | Přečteno: 844 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Pražská kavárna, sluníčkáři a spol.

Ve Spolkové Republice Německo vznikla nová politická strana pod názvem AfD. Jejím hlavním tématem je ostré odmítnutí přílivu migrantů do spolkové republiky.

14.5.2016 v 8:00 | Karma článku: 14.78 | Přečteno: 1539 | Diskuse

Přemysl Kroupa

Budeme pracovat až do smrti?

Česká a s ní celá evropská populace stárne spolu s prognózami, že populace v aktivním věku neuživí stále rostoucí a déle žijící populaci lidí v důchodovém věku.

2.4.2016 v 7:59 | Karma článku: 20.03 | Přečteno: 636 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Petr Šindelář

Kdo nyní v Česku tvoří téměř stálou skupinu nezaměstnaných

není těžké zjistit. Vedle statisíců občanů, kteří se po roce 1989 rozhodli nepracovat a bez pozdějšího nároku na starobní důchod pobírají sociální dávky, tam patří také méně kvalifikované a málo výkonné osoby nad 50 let...

12.11.2018 v 9:52 | Karma článku: 36.04 | Přečteno: 1453 | Diskuse

Tomáš Flaška

Úsměvná komunikace eshopu

Zhruba před měsícem vstoupil na náš trh velký zahraniční módní eshop. Zákazníci asi nejsou úplně spokojeni a zklamání se začalo šířit internetem. Co na to PR oddělení onoho eshopu?

11.11.2018 v 8:57 | Karma článku: 23.43 | Přečteno: 1138 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Kanál Dunaj-Odra-Labe: Jedno srovnání

Propojení zmíněných tří řek se dostalo na pořad dne. Prezidentem propagovaný kanál je prý ekonomicky výhodný. Tvrdí to na základě nejnovější studie ministr dopravy Dan Ťok.

11.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 28.00 | Přečteno: 1273 | Diskuse

Milan Petrák

Čím mladší podnikatel, tím horší platební morálka

Nejvíce se při placení faktur opožďují mladí podnikatelé do 30 let. To je hlavní závěr analýzy pro společnost Bisnode.

9.11.2018 v 21:40 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 683 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Jak se to multikulturalismu nepovedlo

Je to celkem známá poučka: Čím víc se tlačí na pilu, tím spíš se pila zakousne. Může to mít tisíc a jednu variantu v běžném životě, ale většinou to platí beze zbytku.

9.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 48.39 | Přečteno: 15489 | Diskuse
Počet článků 126 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1282
Caveat venditor (Prodávající by měl dát pozor. ) Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající. To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.

Najdete na iDNES.cz